Solas

‘Solas’ is the title of Seo Linn’s debut album which will be released on March 3rd 2017. It is retailing at a reasonable €10. At present, our school offer running is for students to purchase the album, and receive a complimentary interactive workbook also titled ‘Solas’.


Is é ‘Solas’ teideal ár gcéad albam a eiseofar ar 3ú Márta 2017. Tá costas réasúnta €10 ar an albam. Tá tairisicint speisialta scoile á reachtáil againn faoi láthair – má cheannaíonn daltaí an t-albam tríd an bhforim orduithe scoile, gheobhaidh siad
leabhar oibre idirghníomhach (dárbh ainm ‘Solas’ freisin) saor in aisce leis!

PLEASE NOTE

‘Solas’ album and workbook is an individual resource, aimed primarily at the students. We want the students to be able to BRING their workbook home and attempt the exercises while also getting to listen to their CD. Yes, teachers can use this as a resource but PLEASE offer the students in your class the option of ordering the Solas package as they’ve been created with the number one priority being for the students.

This workbook was designed by Seo Linn, as three of the four are qualified teachers. They’ve put a lot of time and effort into the workbook to ensure it’s of the best quality and filled with beneficial content. We’d appreciate if you didn’t purchase just one workbook and copy it as we didn’t create the workbook to be photocopied.

We’ve had a positive response already with many schools calling us and ordering in copies for all students, we hope this continues.

Order packs will be in schools from Monday 13th February. Please contact us if you have not received your order pack by Thursday 16th February.

NÓTA:

Is acmhainn aonair é an leabhar oibre ‘Solas’ do dháltaí scoile ar dtús báire. Tá muid ag iarraidh go mbeadh na da;taí in ann an leabhar a thabhairt ABHAILE agus na cleachtaí ‘scluichí a dhéanamh leis an DD. Cinnte is féidir le múinteoirí an leabhar oibre a cheannacht mar acmhainn dóibh féin ach LE BHUR dTOIL déanagaí an rogha a ofráil do na dáltaí an pacásite Solas a ordú dóibh féin.

Dearadh an leabhar oibre idirghníomhach seo ag Seo Linn – is múinteoirí bunscoile cáilithe triúr as an gceathrar agus tá siad tar éis an-chuid oibre a chur isteach ann le go mbeadh sé ar ardchaighdeán agus líonta le hábhar tairbheach. Ba mhór go mór linn dá staonfadh sibh ó aon fhótóchóipeáil a dhéanamh de mar tá sé mar chuid de shaothar Seo Linn.

Tá freagra iontach faighte againn go leor scoileanna agus tá súil againn go leanann sé se oar aghaidh.

Beidh na pacáistí orduithe i scoileanna ó Luan 13ú Feabhra. Déanagaí teagmháil linn, le bhur dtoil, muna dtagann an pacáiste faoi Dhéardaoin 16ú Feabhra.

Pre-Order Now!

Workbook and album will be on release 3rd March 2017.